Algemene voorwaarden

Op deze pagina vindt u de algemene verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van Maakjetaart.nl, gevestigd te Hoorn en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Noordwest-Holland onder nummer 37126744.

1. Algemeen
1-1 Op al onze leveringen en diensten zijn de volgende verkoop-, leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.
1-2 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Prijzen 
Alle prijzen zijn in euro”s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten.

3. Verzendkosten 
3-1 Voor verzending van de artikelen brengt maakjetaart.nl portokosten in rekening.
3-2 De hoogte van de portokosten staan vermeld op de Verzend en Retourneer pagina.
3-3 Afhankelijk van het volume verzenden wij uw bestelling in een envelop of pakket. Buiten Nederland gelden andere tarieven. Deze staan vermeld onder verzendkosten.
3-4 Vanaf een bepaalde ordergrootte vervallen de verzendkosten of worden deze verlaagd. Bij bezorging binnen Nederland is vanaf een ordergrootte van 75 euro verzending gratis tot 30 kilogram.

4. Betaling 
4-1 Na een bestelling ontvangt u direct een bevestiging per e-mail met daarin een overzicht van uw bestelling en de totale kosten, inclusief verzendkosten.
4-2 Elke bestelling wordt pas geleverd na betaling. U kunt betalen:
4-3 middels ideal of via een overschrijving via bank- of girorekening. De betaling dient volledig binnen 7 werkdagen na de besteldatum te zijn voldaan, waarna de bestelling zal worden verzonden. Gedurende deze dagen reserveert maakjetaart.nl de bestelde artikelen voor u. Mocht de betaling na afloop van deze termijn niet hebben ontvangen, dan worden de artikelen weer vrijgegeven voor de verkoop.
4-5 Maakjetaart.nl verzendt een bevestiging per e-mail als uw bestelling is verzonden.

5. Levering 
5-1 Alle artikelen worden binnen 1 werkdag na ontvangst van de betaling ter bestelling aangeboden bij de PostNL.
5-3 Er wordt per e-mail een bevestiging van verzending naar u verzonden.
5-4 PostNL bezorgt in de regel de volgende dag, mits het afleveradres binnen Nederland is.
5-5 De meeste artikelen zijn uit voorraad leverbaar. Mocht het echter voorkomen dat een artikel tijdelijk niet op voorraad is dan wordt u hier onmiddellijk van op de hoogte gebracht.
5-6 Maakjetaart.nl is niet aansprakelijk voor overschrijding van de aangegeven levertijden of verlies of beschadiging door PostNL.

6. Retourneren 
6-1 Maakjetaart.nl gaat ervan uit dat alles in onbeschadigde staat word verpakt en aan u wordt verzonden. Mocht er toch iets mis zijn gegaan met de bestelling dan kunt u contact met ons opnemen.
6-2 Retourneren is alleen mogelijk indien u hier voorafgaand via e-mail melding van gemaakt heeft aan Maakjetaart.nl mits in de originele verpakking en onbeschadigd.
6-3 Na ontvangst van de retourzending zal maakjetaart.nl uw betaling (exclusief verzendkosten) zsm terugstorten op uw bankrekening.
6-4 Als het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen. Ruilen vindt plaats op eigen verzoek en portokosten zijn voor eigen rekening.
6-5 Er wordt niet teruggenomen of geruild indien:
– De verpakking of het product is beschadigd of gebruikt.
6-6 Indien de klant een (deels) verkeerde bestelling heeft ontvangen zal Maakjetaart.nl zorgdragen voor het verzenden van de juiste artikelen.

7. Aansprakelijkheid 
7-1 Alle producten die in het assortiment van maakjetaart.nl zijn opgenomen voldoen aan de eisen waaraan hobby artikelen moeten voldoen. Maakjetaart.nl kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, zowel lichamelijk, materieel of immaterieel, die het gevolg zou zijn van gebrekkig functioneren of verkeerd gebruik van de door maakjetaart.nl verkochte producten.
7-2 De inhoud van deze site is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Maakjetaart.nl kan echter niet uitsluiten dat bepaalde informatie niet juist en/of onvolledig is. Maakjetaart.nl is niet aansprakelijk voor de gevolgen van onjuiste of onvolledige informatie op haar website.
7-3 Maakjetaart.nl is niet verantwoordelijk voor typ-, zet- en drukfouten waardoor onopzettelijk een verkeerde verkoopprijs zou kunnen worden gecommuniceerd. Indien zich dit voordoet dan zal de prijs door Maakjetaart.nl zo spoedig mogelijk worden aangepast.
7-4 Maakjetaart.nl kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor kleurafwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

8. Overmacht 
Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Maakjetaart.nl in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst, zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door u dit schriftelijk mee te delen en zonder dat Maakjetaart.nl houden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven en redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9. Privacy 
Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door Maakjetaart.nl gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

10. Vragen / klachten 
Maakjetaart.nl streeft naar tevreden klanten. Mocht u vragen of klachten hebben over de diensten en/of producten van, Maakjetaart.nl dan wordt daar graag telefonisch of per e-mail van op de hoogte gebracht.

11. Copyright 
Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze webpagina mag worden gekopieerd, opgeslagen en/of verspreid worden zonder schriftelijke toestemming van Maakjetaart.nl.

Nieuwe website

Beste klant, wij hebben een nieuwe website en daarom is het belangrijk om een nieuw wachtwoord aan te maken. 

Team Maakjetaart.nl

0
No products in the cart.